واحد فلزکاری شامل(برش،خم،پانچ،تسطیح)

 

بطور کلي نوع دستگاههاي استقرار يافته در اين بخش ادوات سنگين فلز کاري مي باشد که به ترتيب عبارتند از:

گيوتين برش ـ پرس برک – پانچ هاي 12 و 8 تني وغیره ـ دستگاه مته کاري ـ دستگاه جوش co2ـ سنگ فرزوغیره

همه قطعات ابتدا وارد بخش برش شده و به اندازه هاي مطلوب مطابق نقشه برش می خورند. سپس با توجه به فرم و وضعيت مورد نياز براي هر قطعه به بخش هاي پانچ و خم کاري و مته کاري برده مي شود (البته بعضي از قطعات مستقيما به بخش خم کاري مي روند و براي بعضي ديگر ابتدا به بخش پانچ و بعد به بخش خم مي رود و بعضي از قطعات ممکن است يکي از دو حالت فوق را نداشته باشد. که شرح اين فرآيندها در مراحل بعدي بطور کامل توضيح داده خواهد شد ).

قطعات خارج شده از اين بخش وارد بخش جوشکاري مي شود در اين بخش قطعات مختلف ورودي ، با توجه به نيازشان جوشکاري مي شوند. براي از بين بردن اثر خال جوشها و به منظور يکنواخت کردن سطح فلز برای رنگ کاري بخش هاي جوشکاري شده خارجي را به بخش فرزکاري مي برند در اين بخش سطوح جوشکاري خارجي را توسط سنگ فرز صاف مي کنند اين مرحله پايان کار بخش فلزکاري و تامين يا تغذيه ورودي بخش رنگ کاري مي باشد

 

الف– کلیه تابلوها اعم از دیواری و ایستاده فشار ضعیف؛ توزیع؛ فرمان از ورق روغنی بضخامت (1.5-2.5) میلیمتر ساخته خواهند شد.

ب– اسکلت تابلوهای ایستاده فشار ضعیف از ورق فولادی و روغنی به ضخامت 2 میلیمتر ساخته می شود.

پ– بدنه تابلوها از دو قسمت شاسی و بدنه (پوشش) که بوسیله پیچ و مهره بهم اتصال می یابند ساخته می شود.

ت– تابلوهای چند سلولی از سلولهای مجزا ساخته شده که بوسیله پیچ و مهره به همدیگر اتصال می یابند.

ث– کلیه سلولها از قسمت جلو دارای درب مجهز به قفل و لولا و پیچ و مهره بود که در کنار درب تابلوها محل مناسب جهت نصب لاستیک تعبیه می گردد.

ج– سلولها طوری ساخته می شوند که دارای فضای کافی بوده و عمل بازرسی و تعمیرات و دسترسی به لوازم و تجهیزات و شینه ها به سهولت انجام پذیرد و ضمنا در هر زمان امکان توسعه داشته باشد.

چ– قسمت پشت سلولها بوسیله ورق روغنی به اسکلت سلول پیچ و مهره میگردد و در صورت تقاضای کارفرما درب لولا مطابق مشخصات بند (ث) نیز قابل اجرا می باشد. در دو حالت امکان دسترسی به تجهیزات و لوازم داخل تابلو به هنگام بازرسی و تعمیرات به سهولت انجام خواهد گرفت .

ح– به لحاظ جلوگیری از صدمات احتمالی قسمتهای نصب تجهیزات اصلی کنترل؛ اندازه گیری و محل ورود و خروج کابلها حتی الامکان مجزا از هم انجام می گیرد. لوازم اندازه گیری در جلو سلول و در قسمت بالای آن نصب خواهد شد؛ بطوریکه براحتی قابل رویت و استفاده باشد.

سلول مربوط به ورودی با توجه به نیاز پروژه در یک سمت و سلولهای مربوط به خروجی در سمت دیگر قرار می گیرد : محل استقرار شینه های اصلی (فازها) در بالا و قسمت عقب سلولها و شینه نول و ارت در پائین سلولها و در سرتاسر تابلوها خواهند بود.

خ– بدنه تابلوها به گونه ای ساخته می شود تا هر گونه تغییرات در تابلوها بدون نیاز به جوشکاری و نقاشی مجدد امکان پذیر باشد. (پیش بینی سوراخهای مناسب و جابجائی با پیچ و مهره)

د– در قسمت بالای تابلو قلاب مناسب جهت حمل تابلوها پیش بینی میگردد.

ر– در تابلوهای ایستاده پل کابل جهت کابلهای ورودی و خروجی پیش بینی خواهد شد.

منبع خبر: Tabarestan Tablo