ارتباط با کارشناسان واحد مهندسی فروش:

مهندس کیایی:

کارشناس تابلوهای LV ( فیکس و کشویی)  کنترل و پروسس و سنجش

02633309303

داخلی 112

تلفن همراه: 09120440531

 

مهندس قربانی:

کارشناس تابلوهای MV  سنتی، کمپکت (فیکس و کشویی) و پست کمپکت

02633309303

داخلی 114

تلفن همراه: 09120481685

 

مهندس آقاجانی پور:

کارشناس   تابلو های LV و کنترل و پروسس

02634255303

داخلی 114

تلفن همراه: 09126582239

 

 

منبع خبر: Tabarestan Tablo