led ها از نیمه هادی ها ساخته شده اند که وقتی جریان الکتریکی از آنها عبور می کند از خود نور ساطع می کنند، در خانواده led ها مدل هایی وجود دارند که نور آنها مرئی است و مدل های نامرئی هم وجود دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo