به گزارش “برق نيوز” داود راهزادي در نشستي با مديركل امور عشايركهگيلويه و بويراحمد در محل شركت توزيع نيروي برق اين استان گفت: براساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته، 700 پنل خورشيدی در آينده ای نه چندان دور به عشاير اين استان واگذار مي شود.

وي با بيان اينكه چگونگي استفاده از پنلهاي خورشيدي بايد به عشاير آموزش داده شود، اظهاركرد: پنلهاي خورشيدي با ظرفيت 400 وات خواهند بود كه مي تواند يك دستگاه تلويزيون، يك عدد شارژر موبايل و 2 عدد لامپ را روشن نگه دارد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق كهگيلويه و بويراحمد افزود: با واگذاري پنلها به عشاير مي توان بخشي از مشكلات آنان در حوزه روشنايي برق را حل كرد.

راهزادي گفت: پنلهای خورشيدی سبك و به راحتي قابل حمل بوده و نحوه چگونكي كار با آن نيز آسان است.

مديركل امور عشاير كهگيلويه وبويراحمد نيز در اين نشست، تشكيل كميته ويژه براي چگونگي واگذاري پنلهاي خورشيدي به عشاير اين استان را ضروري دانست.

مجيد علي پور گفت: با تشكيل اين كميته مي توان برنامه هاي لازم جهت نحوه واگذاري و چگونگي آموزش پنلهاي خورشيدي به عشاير را بررسي و رفع كرد.

وي افزود: اولويت واگذاري پنل هاي خورشيدي به عشايري است كه در كهگيلويه و بويراحمد مستقر شده باشند.

مديركل امور عشاير كهگيلويه و بويراحمد با تقدير از مجموعه مديريتي شركت توزيع نيروي برق اين استان، يادآور شد: واگذاري پنلهاي خورشيدي به عشاير در اين استان براي اولين بار انجام گرفته كه بدون شك بايد قدردان اين نعمت بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo