مدیر امور برق منطقه چهار شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون طبق برنامه زمانبندی توانستیم حجم وسیعی از متقاضیان دریافت انشعاب برق را پس از انجام مراحل اداری برقدار نمائیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo