سید علی بربند با اشاره به وجود بیشترین مشترکین غیرمجاز در منطقه مرتضی‌گرد گفت: تمام مشترکان برق این منطقه که حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر جمعیت دارد، غیرمجاز هستند و ما اجازه نداریم مجوز اشتراک برق برای آنها صادر کنیم این شرایط مشکلات قانونی و شرعی برای ما و مشترکین ایجاد کرده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo