فلاحتيان گفت: وزارت نيرو مسئوليت خود را در تامين آب و برق مردم به رغم جنگ تحميلي، فشار اقتصادي و تحريم‌هايي که به کشور اعمال شده، به‌خوبي انجام داده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo