وزارت نیرو با صدور ابلاغیه ای جدید خطاب به شرکت توانیر با عنوان ;ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و بخشودگی‌های مربوطه در سال 1395; شرایط جدید بخشودگی از پرداخت هزینه انشعاب برق و همچیین شرایط بخشودگی در پرداخت هزینه های مصرفی برق را اعلام کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo