معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: با توجه به این‌که در حال حاضر در حوزه برق حداقل 7000 میلیارد تومان در بخش هزینه‌های جاری بین منابع و مصارف کسری وجود دارد، لذا وزارت نیرو به دنبال دریافت این کسری است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo