به گزارش برق نیوز، ستار محمودی در همایشی که در پژوهشگاه میراث فرهنگی برگزار شد، افزود: امروزه همکاری خوبی بین وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی در رابطه با توسعه فنی ضمن ملاحظات حفظ میراث فرهنگی و تاریخی بوجود آمده و امیدواریم این همکاری ها در آینده مستمر باشد.

وی همایش پژوهش های باستانشانی حوزه آبگیر سد سیمره را فرصتی برای ارزیابی ضعف و قوت همکاری های فی مابین دانست و اضافه کرد: وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی باید با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های موجود عمل کنند، برای توسعه نمی توان مسائل میراث فرهنگی را نادیده گرفت و متقابلا به خاطر حفظ میراث فرهنگی نمی توان از توسعه و پیشرفت جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: شرایط امروز کشور به گونه ای است که در پیچیده ترین مسائل فنی آب و برق خودکفا شده ایم و این برای کشوری که پیش از انقلاب توان ساختن کوچکترین تجهیزات فنی را نداشت، یک خودکفایی و استقلال انقلابی است.

محمودی بیان کرد: برای سدسازی و تامین آب ناگزیر هستیم چون جغرافیای کشور ما به گونه ای است که به خاطر وجود بارش های عمدتا فصلی برای ذخیره نیرو این کار را باید انجام دهیم وگرنه وزارت نیرو عشق سدسازی ندارد و این امر تنها ماهیت اجرایی دارد.

محمودی یادآور شد: از آنجا که تامین بودجه کاوش های میراث فرهنگی و افزایش کارشناسان در محوطه های نزدیک سد ناکافی و ناکارآمد است، ما حاضریم برای پیشبرد این امر و نشان دادن حسن نیت بودجه کاوش های هر محوطه را از منابع ساخت سد نزدیک به آن به طور کامل تامین کنیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo