وزیر ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: اقدامات مقدماتى و گفتگوهاى لازم براى همسان سازى شبکه هاى برق جمهورى اسلامى ایران و جمهورى آذربایجان صورت گرفته است و امکان اتصال این دو شبکه در آینده اى نزدیک وجود دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo