وزیر نیرو گفت: پیک مصرف برق در تابستان ۹۵ در مرز ۵۴ هزار مگاوات پیش‌بینی شده و در صورتی که مصرف برق از مرز ۵۴ هزار مگاوات عبور کند خاموشی خواهیم داشت. قرار بر این شد که وزارت دفاع برق مورد نیاز پادگان‌ها و مصرف‌کنندگان برق خود را از محل تولید 2 نیروگاهی که در مالکیت خود دارد تامین کند و فقط وزارت نیرو هزینه انتقال برق را دریافت کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo