چیت چیان در برنامه تلویزیونی اقتصاد ایران گفت: یک درصد کاهش تلفات برقی در سال 250 میلیارد تومان صرفه جویی در صنعت برق را به همراه دارد که اگر هزینه سوخت نیز محاسبه شود این صرفه جویی به هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند. برنامه ای برای افزایش قیمت آب و برق نداریم و روال همچنان مانند گذشته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo