حقی فام وضعیت تلفات شرکت توزیع برق استان البرز را نیازمند توجه بیشتری دانست و تصریح کرد که با توجه به سهم بالای مصرف انرژی الکتریکی در حوزه توزیع البرز و سهم زیاد این شرکت در میزان تلفات کشور، لازم است اجزای تلفات در آن شرکت و سهم هر یک کاملا شناسایی شده و به صورت هدفمند اعتبارات تخصیصی از طرف توانیر برای کاهش تلفات هزینه گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo