مجري طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي کشور گفت: در نظرداريم با اجراي طرح هاي آموزشي و اعطا تسهيلات به متقاضيان در راستاي خريد لوازم خانگي با برچسب A از منابع و سرمايه هاي کشور از جمله انرژي برق براي انتقال به نسل هاي بعدي محافظت کنيم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo