اگر به هر دلیلی توربین بادی هنگام وزش بادهای شدید خاموش نشود و به چرخش خود ادامه بدهد ممکن است باعث تخریب و شکستن پره های توربین شود که نمونه این اتفاق را در فیلم می بینید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo