انشعابات غیراصولی و نادرست برق و مخابرات در یکی از ساختمان های توزیع برق شیراز در طی یکی دو روز کل شبکه های مجازی و وب سایت های ایران را فرا می گیرد و از آن بعنوان شاهکاری از توزیع برق شیراز نام برده می شود. این هجمه گسترده باعث اصلاح فوری و یک روزه انشعابات شده و مشکل بر طرف می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo