دولت ویتنام طرح ساخت نیروگاه هسته ای این کشور را که قرار بود به کمک ژاپن و روسیه در سال 2020 عملیاتی شوند، ابتدا به سال 2028 و بعد از آن نیز به سال 2029 موکول کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo