ویرایش دستورالعمل های ثابت بهره برداری به سازمانها و شرکت هایی همچون مادر تخصصی توانیر، مادر تخصصی تولید برق حرارتی، مدیریت شبکه برق ایران، مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، توسعه منابع آب ونیروی ایران و نیز کلیه شرکت های مدیریت تولید برق و شرکت های برق منطقه ای و سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان انرژی های نو ایران و سازمان آب و برق خوزستان ابلاغ شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo