معاون دفتر مديريت مصرف شركت توانير گفت: در سال جاري بیش از چهار هزار مشترك صنعتي با صنعت برق همكاري داشته اند كه به ميزان 150 ميليارد تومان تخفيف در بهاي برق مصرفي آنان اعمال شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo