اعضا هيئت مديره انجمن مهندسين برق و الكترونيك شاخه كرمان از پارك آموزشي مهارتهاي فني و تخصصي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان در محل مديريت برق شهرستان بافت بازديد کردند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo