مدیر امور خدمات غیرحضوری شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بابیان اینکه طی وقوع تند بادشدید در استان،سامانه به صورت هوشمند 90 درصد از تماس ها را پاسخ داده است،افزود: همچنین 10درصد از تماس هایی که باسامانه 121 برقرار شده است را اپراتورهای مرکز پاسخ داده اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo