علیرضا دائمی با رد هرگونه شایعه اختلاف این وزارتخانه با شرکت توانیر درباره قیمت برق افزود: نظام تعرفه برق در شورای اقتصاد تعیین شده و شرکت مادر تخصصی توانیر موظف به اجرای آن است. حداقل تا یک سال آینده هیچ تغییری در تعرفه های برق و مؤلفه های آن ایجاد نمی شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo