داشتن پروژه های مشترک و بین المللی و یا استفاده از ظرفیت های فراوان برای اشتغال زایی و رشد صنعت از اهداف وزارت نیرو است و در این راستا کاملا در چارچوب مقررات پیش می رویم. ظرفیت های کشورمان که می خواهد قطب انرژی الکتریکی در منطقه باشد بسیار فراتر از این است که بخواهیم فقط با تولید برق داخلی این مسئله را مدیریت کنیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo