تعميرات اساسي شامل بازديدهاي 24 هزار ساعته ، تعمیر و تعویض قطعات داغ قسمتهاي مختلف مانند پره‌هاي توربين، کمپرسور ، اطاق احتراق و مشعلها توسط پيمانكار داخلي(شركت البز توربين) و با نظارت متخصصين نيروگاه طي زمان برنامه‌ريزي شده سه ماهه با احتساب زمان تامين قطعات به پايان رسيد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo