به گزارش برق نیوز، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل گفت: این مطالعات با حمایت های دولت و وزارت محیط زیست ژاپن انجام شد.

محمد للهی گفت: در این طرح با ساخت نیروگاه زباله سوز قرار است با امحاء ۵۰۰ تن زباله در روز ارزش حرارتی معادل ۶٫۵ مگاژول حاصل شود.

وی با اشاره به انتخاب نوع سیستم و فن آوری مربوطه گفت: این نیروگاه با سیستم توده سوز با کوره استوکر ساخته می شود و شرکت سازنده ژاپنی پیشنهادهای مربوط به ساختار تاسیسات، موازنه مواد، مشخصات تاسیسات، چگونگی استقرار، برنامه بهره برداری سالانه و همچنین میزان مصرف مواد شیمیایی و سرویس های جانبی را ارائه کرده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری پیشنهاد اجرای پروژه بصورت پی پی پی (بوت) داد و اظهارداشت: در این طرح شرکتهای خصوصی سرمایه گذاری کننده شرکتی تحت عنوان سی پی وی را تشکیل دهند که این شرکت تاسیسات را احداث کرده و از آن بهره برداری کند.

للهی بیان کرد: این شرکت با حاکمیت محلی شهر آمل قرارداد عهده دار شدن امحای پسماندهای شهری و با سازمان انرژی های نو ایران قرارداد فروش برق را منعقد می کند.

وی برنامه زمان بندی پروژه را بعد از یکسال مراحل مقدماتی پروژه، ۲ سال بعد مرحله قرارداد و ۵ سال بعد آغاز به کار تاسیسات را در نظر دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo