مديراموربهره برداري ناحيه شرق معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: عمليات تعويض دو دستگاه بريكر132كيلوولت قديمي و نصب و راه اندازي دو دستگاه كليد گازي جديد در ايستگاههاي برق كرنج و آغاجاري باموفقيت انجام شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo