مدیرکل مناطق نمونه و زیرساخت‌های گردشگری: فهرست ۲۵۰ سرویس بهداشتی که در آستانه‌ی بهره‌برداری هستند، اما تجهیزاتی مانند آب و برق ندارند، تهیه شده و حدود سه هفته است که در اختیار وزیر نیرو قرار گرفته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo