برای تهیه فیلم سمینار دو روزه هوشمندسازی و
ریزشبکه های برق با ارائه پروفسور محمد شاهیده پور و همچنین فایل های pdf ارائه شده در این دو روز، فرم درخواست آنلاین زیر را تکمیل کرده و در محل مربوط به اطلاعات پرداخت، مشخصات
پرداخت خود شامل تاریخ و ساعت پرداخت، مبلغ پرداخت و چهار رقم آخر شماره
کارت خود را ارسال نمایید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo