دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و استاد معین دانشکده مهندسی برق این دانشگاه عضو فرهنگستان مهندسی ایالات متحده آمریکا شد. عضویت در فرهنگستان مهندسی ایالات متحده آمریکا افتخاری است که به سرآمدان حوزه مهندسی که سال های متمادی در زمینه آموزش، پژوهش و جنبه های کاربردی این حوزه فعالیت کرده و دستاوردهای شایانی داشته اند اعطا می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo