در جلسه بهبود بهره برداری که با حضور معاونان بهره برداری و برنامه ریزی و مدیران و روسای بهره برداری امورهای هشتگانه در محل ستاد شرکت برگزار شد، مهندس فرح زاد در سخنانی اظهار داشت: با در نظر گرفتن حساسیت زمانی و فرا رسیدن گرمای تابستان و آغاز سفرهای تابستانی، ضروری است تا با بسیج تمام امکانات و ظرفیت های موجود بتوانیم از پیک بار تابستان به سلامت گذر کنیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo