مجري خط و پست استان مركزي شركت برق منطقه اي باختر گفت: با انجام عمليات ساختماني، نصب، تست و راه اندازي تجهيزات، پست فوق توزيع شهر صنعتي ساوه 4 در آستانه برق دار شدن قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo