پروفسور فرهاد رشيدی حائری، رييس گروه تحقيقات «سازگاري الكترومغناطيس» دانشگاه پلي تكنيك لوزان سوييس که تاکنون موفق به دريافت مدال علمي «بلوندل» انجمن مهندسي برق، الكترونيك و فن آوري اطلاعات و ارتباطات فرانسه شده است، فرزند استاد هنرمند داود رشیدی است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo