به همت معاونت بهره برداري برق منطقه اي فارس و مشاركت موسسه دانش بنيان فاتح آسمان شريف، يكدستگاه پهباد عمود پروازبا هدف حفاظت و كنترل تجهيزات و تاسيسات سيستم هاي برق رساني طراحي وپس از ساخت داخل به بهره برداري رسيد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo