بسیاری از کارشناسان صنعت برق معتقدند که ایران به‌دلیل شرایط جغرافیایی، پایداری شبکه برق و ظرفیت بالای آن در تأمین انرژی و سایر مزیت‌های نسبی از جمله دسترسی منابع گازی ارزان و… قابلیت تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه را دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo