رئیس مجلس پیام مهمی را به مناسبت اولین همایش اقتصاد انرژی با رویکرد انرژی‌های تجدیدپذیر که امروز صبح با حضور مدیران ارشد وزارت نیرو و نفت در نیشابور آغاز شده بود صادر کرد. با توجه به مصرف زیاد و فزاینده سوخت‌های فسیلی و آسیب‌های محیط زیستی، توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر را به عنوان یک منبع انرژی پاک و عاری از آلودگی زیست محیطی ضروری می‌کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo