فصل نوینی از توسعه زیرساخت‌های صنعت آب و برق را با رعایت مسائل زیست­‌محیطی و اجتماعی و با رويكرد مدیریت بهینه مصرف آب و برق شروع نمائیم و امکان ارائه خدمات پایدار و مطمئن آب و برق را برای هموطنان عزیز در هر شهر و روستا فراهم نمائیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo