عبدالرسول پیشاهنگ، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به اهمیت پژوهش در صنعت برق اظهار داشت: پژوهش های کاربردی، تلفیق دانش و تجربه و استفاده از کارهای مطالعاتی و پژوهشی باعث کاهش هزینه ها می گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo