غلامرضا خوش خلق با بیان اینکه می‌توان استفاده از انرژی برق را جایگزین گاز در کشور کرد، گفت: ما امکان ظرفیت ساخت نیروگاه در سطح گسترده را در کشور داریم اما باید محاسبات فنی آن صورت گیرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo