آینده مهندسی برق قدرت به چه سمتی می رود؟ نیازهای این رشته و گرایش چیست؟ آیا شرایط حال حاضر رشته مهندسی برق قدرت در کشور مطلوب است؟ آیا روش فعلی تربیت مهندسین برق منجر به حلاقیت و نوآوری می شود؟ و…- فردا صبح چهارشنبه 17 آذرماه در نشستی با حضور نخبگان صنعت برق و دانشگاه به این سوالات پاسخ داده می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo