به گزارش برق نیوز، مقاله عبدالكريم بهزادي از كارشناسان معاونت طرحهاي توسعه برق اين شركت موفق به پذيرش نهايي جهت چاپ در ژورنال بين المللي ISI (Tamson reuters isi indexed )شد.

گفتني است، مقاله هاي ” بررسي رابطه فرهنگ سازماني با تعارض ادراك شده و سبك هاي مديريت آن” و همچنين “نقش مديريت دانش در توسعه پايدار سازمان هاي يادگيرنده” در اولين كنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع در تهران پذيرفته و همچنين در ژورنال بين المللي ISI (Tamson reuters isi indexed ) جهت چاپ و ارايه شد.

همچنين مقاله ديگري از اين پژوهشگر با عنوان نقش مديريت دانش در توسعه پايدار سازمان هاي ياد گيرنده در هشتمين كنفرانس بين المللي مديريت دانش در تهران پذيرفته شد .

گفتني است عبدالكريم بهزادي داراي مدرك فوق ليسانس مديريت اجرايي با 17 سال سابقه كار، هم اكنون رييس اداره عمليات اجرايي است كه زير نظر مديريت پست هاي برق در معاونت طرح هاي توسعه شركت برق منطقه اي خوزستان فعاليت مي كند .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo