مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان گفت: چراغ های راهنمایی را به راحتی می توان به سامانه خورشیدی مجهز کرد تا در زمان بروز حوادث، اختلالی در سامانه این چراغ ها ایجاد نشود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo