قسمت با بینندگان برای ارتباط نزدیکتر و انعکاس سوالات و درخواست های کاربران برق نیوز راه اندازی شده و سعی در ایجاد ارتباط نزدیک تری بین مدیران و مسئولان با مخاطبان و کاربران دارد. یکی از کاربران از برگزار نشدن مصاحبه استخدامی نیروگاه بندرعباس بعد از 7 ماه خبر می دهد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo