به گزارش برق نیوز, مهندس رسول موسي رضايي مدير عامل اين شركت درآيين گشايش اين همايش طي سخناني گفت: استان اصفهان 5800 مگاوات انرژي الكتريكي نصب شده دارد و ازطرفي يكي ازآلوده ترين شهرهاي كشور كه در سال ازكمتر از 100 روز هواي پاك برخوردار است.

موسي رضايي افزود: از اقدامات انجام گرفته در راستاي برخورداري از هواي پاك، قطع مازوت دو نيروگاه شهيد محمد منتظري و اصفهان و استفاده از سوخت گاز طبيعي براي توليد برق در اين دو نيروگاه بوده است.

مديرعامل برق منطقه اي اصفهان مشكلات زيست محيطي و توليد آلاينده هاي كلانشهرها را ازمسائل مبتلا به كشور دانست و گفت: جايگزيني گاز طبيعي بجاي مازوت نيز نتوانسته از حجم آلايندگي شهرهاي بزرگ كم كند و مشكلات بر جاي خود باقيست.

وي با مقايسه كشورمان با كشورهاي اروپايي و آمريكا گفت: در استفاده از انرژيهاي تجديدپذير ما هنوز در ابتداي راهيم بطوريكه كشور آلمان به تنهايي داراي 56 هزار مگاوات انرژي الكتريكي حاصل از باد و خورشيد است.

موسي رضايي با اشاره به اقبال جهاني به انرژيهاي پاك و تجديد پذير گفت: ما ناگزير هستيم براي حفظ محيط زيست و استفاده از هواي پاك اقدامات موثري انجام دهيم كه در اين راستا نيز در اصفهان امضاي موافقتنامه جهت ايجاد 150 مگاوات انرژي خورشيدي با مشاركت سرمايه گذار خارجي در منطقه سجزي اصفهان و همچنين 10 مگاوات درجرقويه ، 10 مگاوات درنايين و 5 مگاوات درخورو بيابانك از جمله اين اقدامات ارزشمند بوده است.

مديرعامل برق منطقه اي اصفهان سهم توليد انرژيهاي تجديدپذير درجهان را 4/8 درصد از توليد برق جهان دانست كه اين ميزان در كشور ما ايران 24/0 درصد از توليد كشور است.

در ادامه اين همايش دكتر اورعي استاد دانشگاه صنعتي شريف و رئيس انجمن انرژي بادي ايران با ارائه سخناني گفت: پتانسيل بسيار بالايي در كشور ما براي ايجاد انرژيهاي خورشيد و باد وجود دارد كه متاسفانه تا كنون به هر دليل به آن پرداخته نشده است.

اورعي دليل عدم استفاده از اين منابع خدادادي و با ارزش را فرهنگي و اقتصادي برشمرد و اذعان داشت : در جوامع توسعه محور، موفقيت اقتصادي بر منباي كار و تلاش موثر است در حاليكه در كشور ما اين قضيه وارونه است و موفقيت اقتصادي ضد ارزش است كه آنهم ريشه در فرهنگ ما دارد.

اين استاد دانشگاه پرداختن به فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگي را پيش نياز توسعه اقتصادي دانست و گفت: با توجه به اين منابع خدادادي فراوان و دست يافتني ونيز نيروي انساني خوب و داراي پتانسيل بالا به طور كلي از توسعه جهاني عقب مانده ايم كه اين مشكل نيز به خاطر وابستگي به اقتصاد نفت است.

وي نپرداختن به توسعه صنعت انرژي بادي در كشور را به خاطر مشكلات موجود در بخش كلان اقتصاد و پايين بودن رشد اقتصادي كشور دانست و افزود:در كشور ما پول وجود دارد اما اين پول به طرف فرهنگ مصرف و مسائل ديگر سوق داده شده است.

اورعي در پايان افزود: مادامي كه به توانمنديها و داشته هاي خود در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي توجه نكنيم به توسعه اقتصادي نخواهيم رسيد و انتظار موفقيت اقتصادي بيشتر به معجز شبيه خواهد بود.

در پايان گفتني است: اين همايش يك روزه با مشاركت شركت برق منطقه اي اصفهان ، انجمن انرژي بادي ايران ، سازمان انرژيهاي نو ايران و مجتمع آموزش عالي صنعت آب و برق اصفهان در سالن دكتر شريعتي برق منطقه اي اصفهان برگزار و در ميزگرد تخصصي با حضور اساتيد دانشگاههاي صنعتي شريف و اصفهان ، در خصوص فرصتهاي سرمايه گذاري بادي در صنعت انرژي بادي كشور بحث و تبادل نظر شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo