معاون شركت توزيع نيروي برق شيراز با بيان اينكه سال 94 براي اين شركت، سال بدون حادثه بود، رسيدن به اين موفقيت را ناشي از برنامه‌ريزي دقيق، آموزش‌هاي مستمر و ارتقا شاخص‌هاي استاندارد در فعاليت‌هاي فني و تخصصي دانست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo