به گزارش برق نیوز، محمدرضا منصوري‌صبا، صبح يكشنبه 12 ارديبهشت در چهارمين همايش ايمني و فرهنگ شركت توزيع نيروي برق شيراز، گفت: در بررسي وضعيت 5 ساله شركت توزيع برق شيراز، شاهد رشد سطح ايمني و سير نزولي حوادث بوده‌ايم.

وي با بيان آماري در خصوص كل حوادث 5 سال گذشته اين شركت گفت: دفتر ايمني و كنترل ضايعات شركت توزيع برق شيراز با هدف كاهش حوادث، اقدام به تجزيه و تحليل علل بروز و وقوع حوادث كرد. تا ريشه علل بروز حوادث را مشخص كرده و به شكل ريشه‌اي به حل آنها بپردازد.

منصوري‌صبا اضافه كرد: بررسي شاخص‌هاي ايمني از سال 92 تا 94 نشان‌دهنده كاهش قابل توجه ضريب وفور حوادث و ضريب شدت حوادث به‌عنوان 2 شاخص مهم در ارزيابي ايمني است.

وي اضافه كرد: در سال 92 ضريب وفور حوادث 4.23 درصد بود كه با اقدامات انجام شده در سال 94 اين عدد به 78 صدم درصد رسيد و ضريب شدت حوادث نيز از 6.5 درصد در سال 92 به 23 هزارم درصد در سال 94 كاهش يافته است.

معاون بهره‌برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق شيراز گفت: از سال 92 تا 94 در شاخص ضريب وفور بالغ بر 82 درصد و در شاخص ضريب شدت حوادث نيز بالغ بر 99 درصد كاهش را شاهد بوده‌ايم و اين نشان‌دهنده موفقيت برنامه‌هاي اجرايي شده در توزيع برق شيراز است.

چهارمين همايش ايمني و فرهنگ شركت توزيع نيروي برق شيراز با حضور كاركنان و نيروهاي فني اين شركت در تالار سعدي باشگاه فرهنگيان شيراز برگزار شد و در پايان از كارگران و شركت‌هاي پيمانكاري نمونه با اهدا لوح و هدايايي، قدرداني شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo