وزیرنیرو با بیان اینکه سال جاری خاموشی از بابت کمبود تولید برق وجود نداشته است، گفت:تکیه اصلی در قراردادهای جدید بر توانمندی های داخلی است،اما راه برای استفاده از سرمایه های خارجی باز است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo