امسال به اندازه ۴۳مگاوات در لحظه پیک خاموشی برق داشتیم که به‌دلیل محدودیت تولید برق نبود، بلکه به‌دلیل محدودیت انتقال بوده است. نیروگاه‌ برق‌آبی در اصفهان به‌دلیل کمبود آب زاینده‌رود اقدام به تولید برق نکرد. شرکت برق منطقه‌ای تهران مسئولیت برگزاری مناقصه ۴۰۰ پست برق را دارد که در آینده‌ای نزدیک برگزار خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo