وزارت برق سودان با یک شرکت دولتی چین برای ساخت نخستین نیروگاه برق هسته ای سودان تفاهم نامه ای امضا کرد که از یک سو پاسخگوی نیاز رو به رشد انرژی در این کشور و از سوی دیگر تحکیم کننده موقعیت چین در ارائه فناوری و خدمات به کشورهای قاره سیاه خواهد بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo