امروزه یکی از اجزای اصلی در هر پست فشار قوی سیستم ارتباطی PLC است. از این وسیله برای ارتباط صوتی بیشتر استفاده می شود و در کاری حساس تر جهت انتقال داده های هر پست و سیستم های حفاظتی نیز استفاده می نمایند .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo